Berättelsens möjligheter : lärares reflektioner över fiktion

Berättelsens möjligheter : lärares reflektioner över fiktion
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor131
Vikt0
Utgiven2014-03-19
SABEab
ISBN 9789144085722
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I Berättelsens möjligheter: Lärares reflektioner över fiktion möter vi verksamma lärare i olika ämnen och undervisningssituationer. Här får vi följa hur de rent praktiskt använder fiktionsberättelsen i klassrummet men också hur de resonerar om dess betydelse för elevernas lärande och utveckling samt för deras egen undervisning och yrkesroll. I boken diskuteras även berättelsens ställning i skolan ur ett mer teoretiskt perspektiv och författarna väcker viktiga frågor förknippade med att använda fiktion i pedagogiskt syfte: Vad gör fiktionens formspråk? Kan arbete med fiktion skärpa den kritiska blicken? Finns det risk att förledas av berättarröst, intrig och dramatisering? Bokens olika kapitel ger inga absoluta svar på hur en lyckad undervisning ska gå till. Snarare utgör de ett underlag för lärares utveckling av didaktisk reflektion och didaktisk kompetens. Berättelsens möjligheter vänder sig främst till blivande och verksamma ämneslärare som står i begrepp att forma sin egen syn på fiktionsberättelsens potential som pedagogiskt verktyg.