Makroekonomi i ett nötskal

Makroekonomi i ett nötskal
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor134
Vikt0
Utgiven2013-08-09
SABQaa
ISBN 9789144084596
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Syftet med denna bok är att presentera makroekonomins grunder i kortfattad form, med en tydlig och transparent struktur – dessutom med en förankring i svenska förhållanden. Målet är ändå att boken ska vara uttömmande – läsaren ska inte lämnas med beskedet att ”det bara är så”.

Användningen av formler och matematik är begränsad – framställningen har koncentrerats till några få, centrala modeller med stort förklaringsvärde. Hur dessa fungerar beskrivs i gengäld desto mer ingående. 

Som en länk till andra samhällsvetenskaper och för att tydliggöra makroekonomins betydelse för den allmänpolitiska idéutvecklingen har den ekonomiska idéhistorien fått en framskjuten plats. Den som vill kan läsa boken utan att ta del av denna fördjupning, eftersom den placerats i två avsnitt vid sidan om den övriga kapitelföljden. 

Boken vänder sig i första hand till dem som läser kurser där nationalekonomi ingår som en mindre del: journalister, lärare, fastighetsekonomer med flera. Även studenter som läser en vanlig A-kurs bör ha nytta av en bok som sammanfattar och systematiserar grundbokens rikhaltiga stoff. Förhoppningsvis ska också den som av rent intresse vill vidga sina vyer och förstå de makroekonomiska sammanhangen kunna ha hjälp av denna bok.