Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor

Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor136
Vikt208 gr
Utgiven2012-11-28
SABEm
ISBN 9789144083346
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
<p class="htmlized">På skolan ställs både krav och förväntningar på förändring. Kommer inte nya riktlinjer från regering, riksdag eller myndigheter så finns önskemål hos lärare och elever. Det är därför viktigt med kunskap som kan hjälpa skolledare och lärare att hantera dessa förändringskrav och att planera för ett förbättringsarbete.

En väg till framgångsrikt förbättringsarbete är att börja med en kartläggning av den egna skolan. I den här boken visar författarna att skolor på några olika och grundläggande sätt planerar och driver utvecklingsarbete. Författarna argumenterar för att det är nödvändigt att ha kunskap om detta när arbetet ska sätta igång. Då blir arbetet att förbättra elevernas lärmiljö och främja deras kunskapande och sociala utveckling fruktbart.

Den här boken tar sin utgångspunkt i en utvärdering av det norska skolutvecklingsprogrammet ”Kunskapslyftet från ord till handling”. Det pågick mellan åren 2005 och 2009 och omfattade 100 projekt där en eller flera grund- eller gymnasieskolor ingick.

Boken vänder sig till skolledare, skolchefer och rektorer samt till andra ledare inom skolan med ansvar eller intresse för utveckling och förbättringsarbete.