Hållbar utveckling : Livskvalitet, beteende, teknik

Hållbar utveckling : Livskvalitet, beteende, teknik
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreTeknik
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2011-08-02
ISBN 9789144079219
Hållbar utveckling innebär att vi och våra barnbarnsbarn kan ha en hög livskvalitet samtidigt som de ekologiska systemen är i balans. Under ett par år har klimathotet dominerat debatten men det är bara ett av problemen. Exempel på andra globala utmaningar är fattigdom och överkonsumtion. Boken har en bred ansats där socialt, ekologiskt och ekonomiskt kunskapskapital tillsammans med filosofins tankevärld bildar grunden. Vi skisserar utgående från detta ett antal lösningsstrategier och exemplifierar med främst IT-baserade lösningar. Det som är unikt med boken är ett personligt perspektiv. Bokens innehåll har använts vid kurser i hållbar utveckling på Umeå universitet. Referensmaterialet till aktuell forskning inom alla de områden som boken berör är rikligt och boken erbjuder en vid utblick över samhällets arbete med hållbarhetsfrågor. Du hittar också en hel del strategier för hur du som individ ska bete dig för att bli mer hållbar. Strategierna kompletteras med praktiska tips. Vi som skrivit boken vill göra världen bättre och bidra där vi kan med våra kunskaper. Är du lärare har du förmodligen din scen i skolan, är du konstnär eller präst har du andra arenor att verka från. Är du ingenjör, som vi är, så ställer du upp med dina teknikkunskaper. Vad du än kan eller intresserar dig för så går dina talanger säkert att använda i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Boken riktar sig framför allt till dig som inser att det är dags att göra något åt problemen och undrar vad just du kan göra åt saken. Boken vänder sig även till dig som är intresserad av en helhetssyn på hållbar utveckling.