Komparativ politik - Institutioner och beteende

Komparativ politik - Institutioner och beteende
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor320
Vikt0
Utgiven2013-07-15
ISBN 9789144076003
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
<p class="htmlized">Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media. Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.

Bokens perspektiv är globalt och den studerar ett stort antal stater, men det är politiska system och deras dimensioner som står i fokus, inte enskilda stater som sådana. Bokens olika kapitel och avsnitt erbjuder rikligt med illustrationer av hur jämförande analyser går till i statsvetenskaplig forskning. I den meningen är det också en lärobok i jämförande metod.

<p class="htmlized">Syftet med boken är att ge läsaren en förståelse för hur politiska system är uppbyggda och fungerar, samt hur dessa system varierar världen över. Komparativ politik&nbsp;riktar sig till studenter i statsvetenskap eller andra ämnen där en förståelse för politik och olika länders politiska system har en central roll.