Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande

Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor168
Vikt0
Utgiven2012-06-05
SABAefe
ISBN 9789144075839
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I denna bok presenteras och diskuteras skrivstrategier som är till god hjälp i skrivprocessen, från textens första utkast till dess slutversion. Syftet är att öka textförfattares medvetenhet om, organisering av och argumentation i egna texter. Målet är att författaren ska bli bättre på att systematisera och redogöra för sitt insamlade material och att framhäva sina tolkningar och slutsatser.

Den andra upplagan har utvecklats på fyra olika sätt. Ett handlar om hur man utvecklar sitt forskningsproblem och sin problemformulering. Ett annat är hur man utformar sitt syfte och sina forskningsfrågor. Den tredje utvecklingen rör beskrivningen av vad som är karaktäristiskt för en narrativ disposition av en text. Slutligen, för det fjärde, finns det en bilagd checklista som kan användas för att kontrollera den egna textens delar i förhållande till dess helhet.

Akademisk skribent vänder sig till den som har till uppgift att på ett enkelt och lättbegripligt sätt skriftligt rapportera det som han eller hon registrerat, observerat eller deltagit i, såsom student, doktorand, lärare och forskare inom högskola och universitet. Den riktar sig även till den som arbetar med utvärderingar, utredningar och uppföljningar vid FoU-enheter inom både offentliga och privata organisationer.

Andra upplagan