(O)möjliga livsstilar

(O)möjliga livsstilar
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor112
Vikt176 gr
Utgiven2011-07-08
ISBN 9789144071039
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det är svårt att undgå budskapet om att miljön är hotad och att vi alla har ansvar för att lösa problemen. I (O)möjliga livsstilar diskuteras olika innebörder av ansvarsförskjutningar, från stat till individ, som skett till följd av pågående individualiserings- och globaliseringsprocesser. Vi uppmanas på olika sätt genom massmedier, informationskampanjer och reklam att ändra våra vardagsliv och inte minst vår konsumtion i miljövänlig riktning. Ofta används i dessa sammanhang begrepp som grön eller miljövänlig livsstil, vilka då huvudsakligen förknippas med individuella val och konsumtion.
Boken har en introducerande karaktär och presenterar grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och teorier, men förutsätter inte några förkunskaper om miljöpolitik eller i sociologisk teori. Den lämpar sig för kurser på grundnivå inom olika samhällsvetenskapliga discipliner, samt för studenter på mångvetenskapliga eller naturvetenskapliga utbildningar med intresse för samhällsvetenskapliga perspektiv på miljöfrågor. Vår förhoppning är att boken ska bidra till nya insikter och ett vidgat perspektiv på miljö och livsstil som ger inspiration till fortsatt läsning och diskussion.