Tvingad till hjälp - om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Tvingad till hjälp - om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMedicin
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor266
Vikt0
Utgiven2006-12-08
ISBN 9789144066554
Varje år vårdas ett par hundra barn och ungdomar inom svensk barn- och ungdomspsykiatri mot sin vilja enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Dessutom vårdas en del barn och ungdomar formellt frivilligt, men efter att andra, vanligen föräldrar, begärt denna vård. Denna vårdsituation innefattar en mängd etiska och kommunikativa problem som i boken beskrivs och diskuteras utifrån olika vetenskapliga perspektiv såsom barn- och ungdomspsykiatri, juridik, pedagogik och sociologi. Frågor om tvång ställer många begrepp på sin spets, såsom autonomi, självbestämmande och integritet. Detta gäller också frågor såsom tillit, beroende och asymmetri; frågor som har tillämpning i hela hälso- och sjukvården. Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter vid vård- och beteendevetenskapliga utbildningar samt till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, social ungdomsvård men även inom andra delar av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den kan också vara av intresse för jurister och andra som möter etiska frågeställningar inom vården.