Bolagsstyrning : lokala traditioner under global press

Bolagsstyrning : lokala traditioner under global press
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor181
Vikt0
Utgiven2013-12-10
SABQba-c
ISBN 9789144066509
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Bolagsstyrning – den övergripande styrning av noterade företag som sker genom bland annat lagar och regler, styrelsen, kapitalmarknaden, redovisning och revision – har kommit att bli ett hett omdebatterat ämne i kölvattnet av flera stora företagsskandaler, såsom Skandia och Enron. Bolagsstyrning är också ett dynamiskt och växande forskningsområde, med insikter om de mekanismer, institutioner och processer som styr noterade företag.

Denna bok ger en forskningsbaserad översikt över bolagsstyrning som kunskapsområde samt en beskrivning av svensk bolagsstyrning. Boken behandlar både bolagsstyrning som ett sammanhängande system och bolagsstyrningssystemets enskilda delar, såsom de regelverk som sätter ramarna för bolagsstyrningen, aktiemarknadens inverkan på bolagen, styrelsens roll i bolagsstyrningen, och revisorers och finansanalytikers funktioner.

Bolagsstyrning är avsedd för kurser på universitet och högskolor, på nivåer ovanför den mest grundläggande. Den är skriven för att vara både lättillgänglig och forskningsnära. Boken är också lämplig för dig som på egen hand vill få en introducerande överblick över bolagsstyrning som kunskapsområde och över det svenska bolagsstyrningssystemets särdrag.