Tvärvetenskap - - fält, perspektiv eller metod

Tvärvetenskap - - fält, perspektiv eller metod
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor249
Vikt0
Utgiven2004-05-12
ISBN 9789144063669
Tvärvetenskap är något som blivit allt mer i ropet under senare år. Men vad är tvärvetenskap egentligen? Vilka är dess förtjänster och dess fallgropar? I denna bok diskuterar åtta forskare från de human- och samhällsvetenskapliga ämnesområdena sina erfarenheter av tvärvetenskaplig verksamhet och problematik. I fokus står teori- och metodfrågor av både principiell och konkret natur. Vad innebär det att föra över teorier och analysmodeller från en disciplin till en annan? Hur stor är traditionens och de vetenskapliga konventionernas makt över tvärvetenskapen? Vilka krav ställs det på den student eller forskare som vill ägna sig åt tvärvetenskapliga undersökningar? Dessa och andra frågor belyses i bokens olika bidrag. Samtidigt ges konkreta exempel med anknytning till författarnas egna erfarenheter. Boken lämpar sig därför väl som teori- och metodlitteratur inom en rad olika utbildningsområden på universitet och högskolor.