Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar

Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor186
Vikt0
Utgiven2010-08-15
SABOhaf-c
ISBN 9789144060828
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så kallade professionsyrken, som till exempel poliser, socionomer och sjuksköterskor. Men vad är det egentligen som kännetecknar professioner? Vad utmärker offentlig förvaltning? Och vilka specifika krav ställs på professioner inom offentlig förvaltning? Det är några av de frågor som utförligt behandlas i boken. I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering. Begreppet profession och olika yrkesgruppers professionaliseringssträvanden analyseras utförligt, liksom de specifika krav som finns för professioner verksamma inom offentlig förvaltning. I boken diskuteras också den förändrade förvaltningspolitiken som internationellt kommit att benämnas New Public Management, hur den påverkat den offentliga förvaltningen och vad den inneburit för olika professioner. Boken riktar sig i första hand till studerande inom professionsutbildningar, som en introduktion till de kommande yrkenas krav, begränsningar och möjligheter, men kan läsas av alla med ett intresse för förvaltningsfrågor.