Offentlig sektor och komplexitet : om hantering av mål, strategier och professioner

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har andra och administrationen formulerar sina, ibland oberoende av varandra. Målen för verksamheten kan utan vidare variera närmast i det oändliga beroende på vem man frågar. Inget blir enklare av att samhällsorganisationen i sig tenderar att bli alltmer komplex – hyperkomplex är ett ord i tiden. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar den komplexitet som offentlig verksamhet innefattar, såsom motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan över både professionella och organisatoriska gränser. Exemplen är i huvudsak tagna från skola, sjukvård samt kris- och riskhantering. Boken är ett resultat av en konferens, Göteborg Public Management Seminar, som skapats i anslutning till Kvalitetsmässan i Göteborg. Precis som konferensen vänder sig boken till såväl praktiker som forskare.