Den flerspråkiga människan : en bok om skriftspråkslärande

Den flerspråkiga människan : en bok om skriftspråkslärande
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatFlexband
SpråkSvenska
Antal sidor307
Vikt0
Utgiven2010-04-28
SABF.047
ISBN 9789144056746
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Hur skiljer sig andraspråksinlärning från inlärning av förstaspråket? Vad är det för skillnad mellan att tillägna sig ett skriftspråk och att lära sig ett talspråk? Hur kan vi stötta barn som är i färd med att lära sig ett nytt språk eller nya varianter av språk? Kort sagt: Hur blir vi flerspråkiga? Det finns en mängd språk i världen och många sätt att lära sig språk på. I världssammanhang är det faktiskt fler människor som växer upp med ett antal olika talspråk än med bara ett. Även de som traditionellt kallats enspråkiga är egentligen att betrakta som flerspråkiga så snart de möter skriftspråket, eftersom kommunikationsvillkoren som gäller för tal och skrift är så olika. Sett ur en sådan synvinkel är vi faktiskt alla flerspråkiga. Att lära sig flera språk och vidareutveckla sina språk är en fråga om livskvalitet. Språket är nära sammanvävt med hur vi tänker och kommunicerar, med våra valmöjligheter och vår sociala identitet. Det är livsviktigt att vi får möjlighet att utvecklas som flerspråkiga människor. Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i förskola och tidig grundskola.