Prometokrati : mellan diktatur och demokrati

Prometokrati : mellan diktatur och demokrati
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor297
Vikt0
Utgiven2010-05-24
SABOcf
ISBN 9789144055787
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
  Många stater i världen idag kan varken beskrivas som renodlade diktaturer eller demokratier. De lyckas upprätta vissa demokratiska institutioner och de kanske t.o.m. håller val rätt regelbundet. I några av dessa stater finns det ett visst utbud av tidningar, radio- och tevekanaler. Men skyddet för mänskliga rättigheter kan variera mellan svagt och obefintligt. Medborgare torteras ibland eller ofta av polis och militär. Ibland läggs misshagliga tidningar ner. Politiska organisationer får utan förvarning sina friheter beskurna på olika sätt. Det politiska våldet fluktuerar i omfattning – men det försvinner aldrig helt. I många fall blir valen bara en kort demokratisk andningspaus i vad som för övrigt är en mycket ofri politisk verklighet. Dessa länder tycks ha hamnat mellan demokrati och diktatur, eller vad författarna till denna bok kallar prometokrati. Den här boken handlar om vad som kännetecknar prometokratier, hur de uppstår och vad som gör att en stat fastnar i, eller tar sig ur, den regimtypen. Boken vänder sig till studenter i statsvetenskap och utvecklingsstudier på A- och B-nivån. Den kan också användas av journalister, politiker, samhällsdebattörer, lärare, diplomater, biståndsarbetare samt företrädare för oberoende organisationer, som intresserar sig för prometokratins och andra regimtypers framtid.