Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor253
Vikt0
Utgiven2010-01-11
SABEx
ISBN 9789144054926
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Övergången mellan skola, arbete och högre utbildning är i dag en brännande fråga. Både unga och vuxna förväntas fatta långsiktiga val av utbildning och yrke i en mycket föränderlig tid. Samtidigt är utbudet av vägledning splittrat och ojämnt. Karriärvalet har i praktiken blivit den resandes ensak. Denna bok skapar en fördjupad bild av problematiken. På individnivå besvaras frågor som: Hur resonerar enskilda personer kring sina vägval? Hur hänger valen ihop med kön, etnicitet samt social och geografisk bakgrund? Andra svar gäller strukturerna, till exempel skolans och arbetsförmedlingens vägledning. Hur formas skolans studie- och yrkesvägledning i ett allt mer decentraliserat utbildningssystem? Vilka strategier har kommunerna för att underlätta individernas väg från skola till arbetsliv? Boken vänder sig till studerande på studie- och yrkesvägledarutbildningen, samt till vägledare, lärare, politiker m.fl. som ska främja individers övergångar mellan utbildning och arbetsliv.