Personlig assistans och medborgarskap

Personlig assistans och medborgarskap
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor202
Vikt0
Utgiven2004-03-03
ISBN 9789144052793

Personlig assistans är en betydelsefull insats för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Olika perspektiv och infallsvinklar av insatsen och verksamheten kring personlig assistans går som en röd tråd genom bokens sju kapitel. Utgångspunkten är teorier kring socialt medborgarskap och de rättigheter som följer med detta som en väg till välfärd, självbestämmande och delaktighet. I boken medverkar både svenska och norska forskare inom området. Ett kapitel behandlar personlig assistans i Norge med intressanta jämförelser med den svenska utformningen.

Boken vänder sig till verksamma inom handikapprörelsen, politiker, tjänstemän och alla andra som är berörda av handikappfrågor. Den är även avsedd att användas i kurser i socialt arbete, handikappvetenskap och offentlig förvaltning samt i fortbildning och vidareutbildningssammanhang.

Bokserien ”Handikapp och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.

Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.

Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.