Uppdrag undervisning : kunskap och lärande

Uppdrag undervisning : kunskap och lärande
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor247
Vikt0
Utgiven2010-08-15
SABE
ISBN 9789144051963
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken handlar om lärares professionella arbete och elevers lärande. Den är en vänbok till professor Ingrid Carlgren, vars djupa engagemang för utbildningsfrågor beskrivs av professor Ference Marton med orden: ”Hon är den enda människa jag känner som tycks vara beredd att leva och dö för den svenska skolan”. Hur kommer undervisning och utbildning av framtidens barn och unga att gestalta sig? Bokens författare utforskar olika aspekter av en skola i förändring och lärares professionella uppdrag. De olika kapitlen är indelade i fyra delar. Den första delen, Praxisutvecklande forskning, belyser relationen mellan utbildningsvetenskaplig forskning, undervisning och lärares profession. I den andra delen, Kunskapens innehåll, uppmärksammas skolans kunskapsinnehåll och det lärande som eleverna erbjuds. Den tredje delen, Eget arbete, behandlar självreglerande arbetssätt. I den sista, fjärde delen, Förändringar över tid, diskuteras hur samhälleliga förändringstendenser påverkar skolan och lärares arbete. Boken vänder sig till såväl lärarstudenter som verksamma lärare. Framför allt vänder sig boken till alla som är nyfikna på undervisning, kunskap och lärande!