WTO och den internationella handelsordningen

WTO och den internationella handelsordningen
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreJuridik
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2004-04-27
ISBN 9789144049748

Få internationella organisationer utövar så stort inflytande och är samtidigt så kontroversiella som World Trade Organization (WTO). WTO och den internationella handelsordningen sätter in organisationen i sitt ekonomiska och politiska sammanhang och presenterar de olika avtalen inom WTO och deras tillämpning. Boken presenterar på ett lättöverskådligt sätt diskussionen och kontroverserna kring WTO.

Boken innehåller bland annat redogörelser för WTO:s bakgrund, organisation och tvistelösningsförfarande, dess regler om tullar, icke-diskriminering, otillbörlig priskonkurrens och kvantitativa restriktioner. Jordbruksfrågor och skyddet för hälsa och miljö tas upp, liksom tjänstehandelsavtalet och den särskilda regleringen kring immateriella rättigheter.

Denna bok är avsedd att vara kurslitteratur såväl på juridiska utbildningar som på kurser om internationella frågor inom ämnen som statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi och sociologi. Boken kan också användas av den som i sitt arbete kommer i kontakt med WTO-frågor eller av var och en som är intresserad av frågor om globalisering, handel, makt och rättvisa.