Politikens internationalisering

Politikens internationalisering
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor228
Vikt0
Utgiven1999-03-29
ISBN 9789144049571
Politikens internationalisering är en av vår tids stora förändringsprocesser. Det blir allt svårare att skilja mellan inrikespolitik och utrikespolitik, särskilt i Europa. I denna bok diskuteras först själva begreppet internationalisering, de krafter som driver internationaliseringen framåt och de frågor om politiken som den aktualiserar om den nationella självständigheten och demokratin. Vidare behandlas tre av internationaliseringens viktigaste manifestationer: den internationella ekonomin, den europeiska unionen och de internationaliserade medierna. I ett särskilt kapitel diskuteras huruvida inrikes- och utrikespolitik glider ihop inte bara i det nya Europa utan till och med i den traditionella ”stormaktspolitiken”. Slutligen ställs frågan hur man bör förhålla sig till politikens internationalisering utifrån två traditionella tankesystem, nationalism och internationalism. Boken riktar sig till studerande i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor och till andra med intresse för politikens nya förutsättningar.