När marknaden kom till förorten : varlfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella omfrådens skolor

När marknaden kom till förorten : varlfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella omfrådens skolor
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor248
Vikt0
Utgiven2008-10-27
SABEm
ISBN 9789144040172
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Marknadsliberala utbildningsreformer har präglat västvärlden under de senaste 15 åren. I den här boken presenterar författaren en grundlig genomgång av den internationella och svenska forskningen om valfrihet inom skolan och diskuterar polariseringen segregation-integration. Något som den offentliga debatten tenderar att reduceras till. Hur reagerar mångkulturella skolor och deras elever, i Malmö och Stockholm, när marknaden i form av valfrihet, skolpeng, konkurrens, status och rykte etablerar sig som ett av de starkaste skolutvecklingsincitamenten. Vilka är konkurrenterna? Är det kommunala innerstadsskolor med svenska elever i majoritet? Eller fristående religiösa och allmänprofilerade skolor? Eller mångkulturella grannskolor? Författaren avslutar boken med en vetenskaplig analys och några policyförslag på hur valfriheten kan användas som ett instrument för att öka effektiviteten och minska de sociala skillnaderna. Boken vänder sig till alla de som är intresserade av utbildningsfrågor i välfärdsstaten. Den lämpar sig särskilt som litteratur för studenter på lärarutbildningar och samhällsvetenskapliga program samt för verksamma lärare, rektorer, skoladministratörer och politiker.