Fiesta. 1

Fiesta. 1
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
Språk
Vikt0
Utgiven2005-08-01
SABFk
ISBN 9789144038957
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Ditt arbete går som en dans tack vare en färgsprakande berättelse, stödjande textkommentarer och en webbdel. Följ festförberedelserna bland grannarna på Solkusten!

Fiesta består av en elevbok med engagerande kapiteltexter, självinstruerande och intressanta textförklaringar samt effektiva övningar bland mycket annat. Elevhäftet övar kapitelglosor och grammatik. Facit finns i webbdelen. Elevhäftet säljs även i 10-pack.

Till Fiesta 1 finns även en lärarhandledning samt lärar-cd.

Fiesta 1 och ämnesplanen för Moderna språk 1 enligt GY 11

Kommunikationens innehåll följer ämnesplanen, bl.a. genom att vara välbekant för eleverna. I avsnittet ¿Curiosos? står det mycket om spanskt ”vardagsliv” och ”levnadssätt”.

Reception. Inspelningarna består av ”tydligt talat språk”. Texterna är ”enkla”, ”instruerande, beskrivande och kontaktskapande.” Här finns många ”dialoger och samtal” och en del ”berättelser”. Några kända filmer, romaner och sånger presenteras.

Autentiska exempel på ”skyltar och reklam” finner eleverna under rubriken ¿Curiosos? och i övningarna.

Produktion och interaktion. Eleverna övar sig bl.a. på att göra presentationer (s. 69), instruktioner (s. 56 och 70) och beskrivningar (s. 25, 39 och 141).

De rustas väl till att känna ”språklig säkerhet” tack vare genomgångarna i ¿Entiendes? och ¡Pronuncia! samt övningarna på webbdelen.

Eleverna tillägnar sig ”strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor” främst genom att möta rikliga exempel på detta i texterna.

  Titta på ett smakprov ur boken.