Politiskt inflytande

Politiskt inflytande
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor227
Vikt0
Utgiven2000-01-04
ISBN 9789144037615
Det centrala temat för denna bok är förändringar i formerna för kollektiv organisering och i kollektiva strategier för politiskt inflytande. Utvecklingen pekar på att det politiska samtalet i ökande utsträckning förs oberoende av traditionella arenor där politiska partier värvar röster från medborgare som deltar i politiska val. Nationalstatens dominans som organisatoriskt centrum ifrågasätts ofta och de politiska partierna har tappat sin centrala position. Istället söker nya aktörer politiskt inflytande på nya arenor. Karaktären på och omfattningen av förändringen är dock oklar. Vad ska komma i det gamlas ställe? Denna bok fokuserar på sociala rörelsers försök att påverka politiken. Hur har deras strategier formats och hur har det politiska landskapet förändrats i sitt sätt att strukturera medborgarnas möjligheter till politiskt deltagande? Boken kombinerar ett statsvetenskapligt och ett sociologiskt angreppssätt och ger dessutom utblickar mot såväl Danmark som övriga EU.