Fred i realpolitikens skugga

Fred i realpolitikens skugga
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor360
Vikt0
Utgiven2009-06-12
SABObba
ISBN 9789144035673
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Så länge människan har levt i bofasta kollektiv har krig varit hennes arvedel. Genom historien har våld och tvång därför också varit den internationella politikens ständige följeslagare. Samtidigt har längtan efter fred alltid varit stark. I och med upplysningen och det moderna projektets frammarsch får idén om freden som ett överordnat, existentiellt värde ett genomslag i det allmänna medvetandet. Att kriget i stora delar av världen i dag betraktas som en anomali betyder däremot inte att fredens sak för gott är vunnen. I boken analyseras den moderna fredens villkor och möjligheter i en värld av både realpolitik och framstegsoptimism. Grundfrågan är hur konfliktfyllda relationer kan övergå i ett tillstånd av stabil fred, men också om en sådan fred kan exporteras, hur den präglas av förändringar i de internationella relationerna och vilka som är dess normativa grundvalar. I bokens sexton kapitel varvas statsvetenskapliga, historiska och idéhistoriska analyser av den unika svenska freden med begreppshistoriska introduktioner och utförliga studier av samtida europeiska och globala fredsansträngningar. Boken vänder sig i första hand till studenter i historia och statsvetenskap samt freds- och konfliktvetenskap men kan läsas av alla med ett intresse för internationell politik.