Organisera för utveckling och lärande - - om skolprojekt i nätverksform

Organisera för utveckling och lärande - - om skolprojekt i nätverksform
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatEbok (PDF)
SpråkSvenska
Antal sidor228
Vikt0
Utgiven2002-02-07
ISBN 9789144024493

Många skolor arbetar idag med förbättringsarbete. Det kan omfatta både elevernas lärmiljö och personalens arbetsvillkor. För att åstadkomma ett bestående och gott utvecklingsklimat kan de också behöva arbeta med frågan hur själva förbättringsarbetet kan göras bättre. Olika utvecklingsstrategier har nämligen visat på problem: Projekt som styrs uppifrån får sällan genomslag i verksamheten eftersom de inte engagerar personal och elever. Projekt som initieras underifrån skapar ofta ett starkt engagemang som kan vara svårt att upprätthålla då arbetet ofta saknar aktivt stöd ovanifrån, vilket försvårar långsiktighet och spridning av utvecklingsarbetet.

I boken studeras och diskuteras samarbete mellan skolor i nätverksform som en alternativ utvecklings- strategi. Vilka fördelar och nackdelar finns med nätverk som form för skolors förbättringsarbete? Vad bör man tänka på när man organiserar ett samarbete med andra skolor för att förbättra sin egen? Hur kan man skapa en bred delaktighet i skolans utvecklingsarbete? Och hur kan man organisera skolans utvecklingsarbete så att det samtidigt medför ett utvecklingsinriktat lärande hos skolpersonalen? Boken belyser dessa och liknande frågor utifrån en analys av arbetet i två större nätverksprojekt, Albatross- projektet och ”Skolor lär skolor”. Den teoretiska modell som presenteras är tänkt att fungera som stöd för skolors egen reflektion över sitt sätt att organisera för utveckling och lärande.

Boken riktar sig främst till dig som är intresserad av att förändra skolan på ett medvetet och långsiktigt sätt oavsett om du är lärare, skolledare eller politiker. Den är också lämplig för grundutbildning och fortbildning av lärare och skolledare samt för kurser i pedagogik och organisationsutveckling.