Yrkesutbildningen i går och i dag

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vilken betydelse har yrkesutbildningen ur välfärdsynpunkt, för professionaliseringsmönster och för könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? På vilket sätt bidrar yrkesutbildningen till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och vilket inflytande har arbetsmarknadens parter haft över yrkesutbildningen? Detta är några av de frågor som berörs i Yrkesutbildningen i går och i dag som innehåller översikter över yrkesutbildningens samhällsekonomiska och politiska betydelse. Boken innehåller också specialstudier om enskilda utbildningar och bedömningar om framtida yrkesutbildningsbehov. Syftet är att ge en bred ämnesmässig och teoretisk översikt över svensk yrkesutbildningsforskning i dag. Bidragsgivarna är samhällsvetare och representerar olika ämnesdiscipliner, vilket ger en fruktbar spännvidd i teoretiska och metodologiska utgångspunkter.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se