Industriell ekonomi - Praktikfallet Rydab - praktikfallet Rydab

Industriell ekonomi - Praktikfallet Rydab - praktikfallet Rydab
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor118
Vikt0
Utgiven1999-04-12
SABQb
ISBN 9789144011578
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Rydab AB är ett litet verkstadsföretag som tillverkar och säljer ventilationsutrustning och takavvattningsprodukter. Praktikfallet om Rydab AB är en föregångare till praktikfallet SwedeNet som presenterades 1997. Boken börjar med en ingående beskrivning av företaget och fortsätter sedan med ett tiotal omfattande seminarieuppgifter uppdelade i två delar. Studenterna som löser uppgifterna ges härmed ett sammanhang i vilket kunskaperna i industriell ekonomi kan infogas. De får på så sätt en känsla för hur ekonomiska verktyg i praktiken används i ett företag.

Boken riktar sig till studenter på universitets- och högskolenivå som läser eller har läst grundläggande kurser i industriell ekonomi- eller företagsekonomi. Den utgör ett komplement till den sedvanliga, ämnesindelade litteraturen genom att den erbjuder en helhetssyn på ämnet industriell ekonomi. Studenter som tillgodogör sig bokens innehåll kommer även att bli medvetna om vilken typ av tekniska aspekter som är viktiga för ett industriföretag. Djupare tekniska kunskaper är dock inte nödvändiga.

Ideérna bakom denna typ av sammanhållet praktikfall har inspirerats av professor Albert Danielsson och utvecklats av forskare och lärare vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan. Sten Wikander med mångårig erfarenhet från svenskt näringsliv (bl.a. som styrelseledamot i ett antal stora företag såsom Ericsson och H&M men också i medelstora företag som Karo Bio och ett stort antal mindre företag) har varit en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av praktikfallet.

Rydab AB och andra liknande praktikfall har använts i den grundläggande ekonomiutbildningen vid utbildningsprogrammet för Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan sedan 1990. De goda erfarenheterna har medfört att delar av praktikfallet även används på andra utbildningsprogram.