Handledning - - ett vårdpedagogiskt verktyg

Handledning - - ett vårdpedagogiskt verktyg
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor107
Vikt0
Utgiven1997-01-01
SABEpabv
ISBN 9789144000787
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
<p class="htmlized">Det huvudsakliga innehållet i denna bok är koncentrerat till två delar. Del 1 handlar om hur handledaren utifrån vårdpedagogik/ vårdvetenskap kan formulera sin värdegrund för det handledande arbetet. Del 2 beskriver det konkreta handledningsarbetet mot bakgrund av det vårdpedagogiska perspektivet.

Boken beskriver det handledande arbetets process och metod. Den visar på en tydlig struktur för hur vårdpedagogik kan användas inom handledning och presenterar flera olika metoder i det praktiska handledningsarbetet.

Boken är framför allt skriven för studerande i sjuksköterskeutbildning och handledarutbildning, men också för yrkesverksamma sjuksköterskor och andra vårdare som utövar handledning eller på annat sätt deltar i förändrings- och utvecklingsarbete inom den praktiska vårdverksamheten. Den pedagogik som författarna presenterar lämpar sig för alla former av handledning inom vård och omsorg.