Arbetsrätt för skolledare

Arbetsrätt för skolledare
Författare
Förlag Gleerups Utbildning AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor256
Vikt0
Utgiven2018-10-09
SABOhab-c
ISBN 9789140687463

Under vilka förutsättningar får en icke-legitimerad lärare anställas? Vem har arbetsmiljöansvaret i kemisalen? Kan en förskollärare tvingas att arbeta på en annan förskoleenhet under sommaren?

Denna bok vänder sig till skolchefer, rektorer, förskolechefer och andra med ledande befattningar inom skolan. Den tar sin utgångspunkt i den arbetsrättsliga lagstiftningen och de centrala kollektivavtalen på området.

Boken inleds med en redogörelse för skolans aktörer, arbetsrättens källor och några grundläggande principer. Därefter följer ett kapitel som behandlar de juridiska regler som behandlar ingående av anställningsavtal. Beskrivningen följer den normala rekryteringsprocessen, alltifrån annons om ledig tjänst till beslut om anställning.

Författarna behandlar sedan vad som gäller under anställning och vid anställnings upphörande, oavsett om det beror på att arbetstagaren själv säger upp sig, eller att denne blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga förhållanden. Slutligen beskrivs den kollektiva arbetsrätten, som innefattar rätt till medbestämmande, regler om arbetsmiljö och diskriminering.

Anderz Andersson och Staffan Ingmanson arbetar vid juridiska institutionen vid Umeå universitet. Båda är arbetsrättsjurister och har dessutom mångårig erfarenhet av rektorsutbildning.

Anderz Andersson är jurist vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Han medverkar i en rad böcker inom området skoljuridik, till exempel Nyanlända i skolan och Att leda mot skolans mål.

Staffan Ingmanson är universitetslektor med arbetsrätt, skoljuridik och europeisk integrationsrätt som specialitet. Han undervisar bland annat på juristprogrammet och det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet.