Grundläggande immaterialrätt 3:e uppl

Grundläggande immaterialrätt 3:e uppl
Författare
Förlag Gleerups Utbildning AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2014-12-19
ISBN 9789140678256
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT idag är viktiga tillväxtsektorer.

Musik, film, varumärken, design och datorprogram representerar betydande och ökande tillgångar i dagens företag. Kunskap om de rättsregler som behandlar dessa tillgångar är därför viktigare än någonsin tidigare.

Grundläggande immaterialrätt ger en introduktion till immaterialrätten. I boken behandlas de fyra centrala immaterialrättsliga områdena, upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt och patenträtt samt immaterialrättens sanktionssystem.

I denna tredje upplaga finns en rad nyheter. Bland annat behandlas ett stort antal nya avgöranden från EU-domstolen, inte minst i gränsytan mellan upphovsrätt och IT-rätt. Bland övriga förändringar kan nämnas att vi i denna upplaga fört in nya faktarutor som belyser immaterialrättens förhållande till marknadsrätten samt regleringen kring tullingripanden. Rättsutvecklingen fram till och med september 2014 har beaktats.

Boken vänder sig till såväl studenter på jurist- och ekonomutbildningar, som till dem som på andra sätt kommer i kontakt med immaterialrätt i sina utbildningar.

Ulf Maunsbach, docent, jur.dr., är universitetslektor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Ulrika Wennersten, jur.dr., är adjunkt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.