Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Lärare har i sin verksamhet ansvar både för barngruppen eller klassen som helhet och för varje enskilt barn eller elev. Många lärare upplever att balansen mellan individ och grupp är svår att hantera, medan andra ser den som en stimulerande utmaning. Detta dubbla ansvar har också lyfts fram i den aktuella skoldebatten, där bland annat elevens eget arbete och katederundervisning har ställts mot varandra.

I den här antologin belyser författarna frågan om hur lärare förhåller sig till individen och gruppen, både ur ett övergripande samhällsperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv, och diskuterar den med hjälp av exempel från lärares vardagspraktik. Hur har förhållandet mellan individ och grupp hanterats historiskt? Vilka distinktioner finns mellan individualism och individualisering? Vilka möjligheter och begränsningar ger ramarna för de olika verksamheterna? Författarna belyser detta också med utgångspunkt från arbetet med barn i behov av särskilt stöd och de speciella förhållanden som styr ämnena svenska och matematik.

Bokens författare är: Cecilia Nielsen, Monica Hansen Orwehag, Eva M. Johansson, Marita Lundström, Inga Wernersson och Ragnhild Vikström.

Eva M. Johansson är adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Väst.

Marita Lundström är doktorand i pedagogik och adjunkt i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Cecilia Nielsen är lektor i pedagogik vid Högskolan Väst.

Monica Hansen Orwehag är lektor i pedagogik vid Högskolan Väst.