Civilrättskipning II. Privat tvistlösning

Civilrättskipning II. Privat tvistlösning
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor113
Vikt160 gr
Utgiven2021-01-11
SABOeka
ISBN 9789139209584

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna andra delen behandlar
den privata rättskipningen som avser olika slags avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Den första delen täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning och rättegången i tvistemål, inkluderat verkställighet av tvistemålsdomen. Böckerna är avsedda att användas som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.