Civilrättskipning I. Tvistemål

Civilrättskipning I. Tvistemål
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor457
Vikt589 gr
Utgiven2021-01-08
SABOeka
ISBN 9789139209577

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna bok täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning samt rättegången i tvistemål och verkställighet av tvistemålsdomen. Den andra boken omfattar avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Böckerna är avsedda att användas
som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.