Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Författningssamling i internationell privat- och processrätt
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor189
Vikt0
Utgiven2008-10-28
SABOek
ISBN 9789139205210
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Under senare år har den internationella privat-och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, främst med anledning av att den genom Amsterdamfördraget blivit en integrerad del av EU-samarbetets första pelare. Idag utgörs stora delar av regelverket på området av direkt tillämpliga EG-författningar eller svenska regler som implementerar olika EG-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskilliga punkter.Denna författningssamling innehåller de flesta i Sverige gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser.