Aktiebolagets grundproblem

Aktiebolagets grundproblem
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor280
Vikt429 gr
Utgiven2009-03-27
SABOeada-c
ISBN 9789139204718
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Här anknyts ekonomiska forskningsrön till aktiebolaget och den svenska aktiebolagsrätten. Boken ger en ingående och bred behandling av temat bolagsstyrning på ett sätt som integrerar modern ekonomisk företagsteori med rättsvetenskap.

Framställningen är upplagd kring fyra karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”) som identifieras med hjälp av den s.k. principal agent-teorin. Dessa problem är: förhållandet mellan aktieägare och bolagets ledning, intressekonflikten mellan majoritet och minoritet, mellan aktieägare och borgenär, samt mellan de befintliga aktieägarna och nytillkommande aktieägare, dvs. principiella problem i samband med kapitalanskaffning.