EU och arbetsrätten

EU och arbetsrätten
Författare
Förlag Wolters Kluwer
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor438
Vikt698 gr
Utgiven2016-12-23
SABOhab
ISBN 9789139114345
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I den femte omarbetade upplagan av EU och arbetsrätten görs en grundlig genomgång av EU-arbetsrätten i förhållande till den svenska arbetsrätten.
Boken ger en bakgrund till EU-arbetsrättens utveckling, syften och inriktning, beslutsprocesser och viktiga principiella skillnader jämfört med det svenska arbetsrättsliga systemet. EU-arbetsrättens samspel med bl.a. den fria rörligheten, EU:s arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadens parter på den europeiska nivån och grundläggande rättigheter blir också belyst.
EU-reglerna inom områdena forum och lagval, arbetstagarnas och arbetsgivarnas fria rörlighet, icke-diskriminering och likabehandling, insyn och inflytande för de anställda, omstrukturering av verksamheter, anställningsavtalet samt arbetsmiljö och arbetstid behandlas ingående och jämförs med motsvarande svenska regler. EU-domstolens praxis ges stort utrymme och i denna nya upplaga har många aktuella rättsfall tillförts framställningen.
Boken riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till arbetsmarknadens parter och andra som vill skaffa sig kunskaper om EU-arbetsrätten och dess påverkan på den svenska arbetsrätten.