Rektor och lagen : en studie av skolans pedagogiska ledare

Rektor och lagen : en studie av skolans pedagogiska ledare
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor208
Vikt336 gr
Utgiven2013-11-18
SABEmia-c
ISBN 9789139113805
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Förskolechefen och rektorn är som pedagogiska ledare ansvariga för att deras verksamhet bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. De har därmed ett författningsreglerat ansvar för barnen och eleverna och ska se till att dessa får den hjälp och det stöd de behöver för sitt lärande och sin utveckling.
I denna studie presenteras vad som innefattas i rektors pedagogiska ledningsansvar och här redovisas bl.a. hur ett antal rektorer i grundskolan och gymnasieskolan ser på sitt uppdrag. Studiens resultat visar att det finns stort utrymme för rektor att själv bestämma hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas och att rektor inte alltid har kontroll på barnens och elevernas grad av måluppfyllelse. Rektor får ofta ikläda sig ett personligt ansvar för hur skolans ekonomi sköts. Samma personliga ansvar verkar dock inte utkrävas när det gäller vilka resultat som barnen/eleverna uppnår.
Rektor och lagen vänder sig främst till yrkesverksamma skolledare men också till andra intresserade, exempelvis lärare och förtroendevalda, som vill öka sin kunskap om innehållet i förskolans och skolans pedagogiska ledarskap. Boken är lämplig att använda i rektorsutbildningar.