Lagen om tobak och liknande produkter : kommentarer

Lagen om tobak och liknande produkter : kommentarer
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor277
Vikt356 gr
Utgiven2021-01-14
SABOe-c
ISBN 9789139019602

Denna lagkommentar behandlar samtliga paragrafer i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, tillsammans med förklaringar utifrån relevanta förarbeten och med hänvisningar till annan lagstiftning av intresse. Innehållet i förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter redovisas vid aktuella lagrum och där så är lämpligt hänvisas även till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Jämförelser görs också med ett antal paragrafer i alkohollagen (2010:1622), som har utgjort förebild för flertalet bestämmelser om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Antalet refererade rättsfall är i denna första upplaga av lagkommentaren begränsat till sju avgöranden från kammarrätterna avseende lämplighetsprövningen vid ansökningar om försäljningstillstånd för tobaksvaror. I kommande upplagor kommer antalet rättsfallsreferat att utökas såväl i antal som beträffande berörda områden.

Boken riktar sig främst till jurister, handläggare och beslutsfattare vid myndigheter, utbildningsanordnare och företag som bedriver verksamhet med koppling till tobaksvaror, elektroniska cigaretter och andra produkter som omfattas av den aktuella lagen. Men även andra som av något skäl kan tänkas komma i kontakt med regelverket kring tobak och liknande produkter och frågor om tolkning och tillämpning av det – eller helt enkelt bara är intresserad av det – bör kunna ha nytta av den.