Processen i hovrätt och Högsta domstolen : rättegång VI

Processen i hovrätt och Högsta domstolen : rättegång VI
Serie IFRF
Författare
Förlag Wolters Kluwer
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor265
Vikt398 gr
Utgiven2016-08-09
SABOeka-c
ISBN 9789139019015
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.
I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.
Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter.