Mervärdesskatt i teori och praktik

Mervärdesskatt i teori och praktik
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor239
Vikt348 gr
Utgiven2012-02-03
SABOe-c
ISBN 9789139016519
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken. I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser för, och i vissa fall författarnas egna synpunkter på, ett urval aktuella problemområden. Avsikten har i första hand just varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än en heltäckande framställning. Den tredje upplagan är uppdaterad med materiella ändringar till fram till den 1 januari 2012 och listan med rättsfall från EU-domstolen har utökats ytterligare.