Kommentar till Ärvdabalken. Del 1 : (1-17 kap.) Arv och testamente

Kommentar till Ärvdabalken. Del 1 : (1-17 kap.) Arv och testamente
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor580
Vikt0
Utgiven2009-01-15
SABOeakb
ISBN 9789139013006
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Sedan Gösta Walin avled 2000, strax efter det att den föregående upplagan utkom, har det tillkommit lagändringar, ny litteratur och ett avsevärt antal rättsfall som nu beaktas i den nya upplagan av Göran Lind. Kommentaren är i flera avseenden omarbetad och utökad jämfört med den tidigare upplagan.

Flera nyheter inom lagstiftningen som närmast berör kapitlen i del två, kap. 18-25, har även betydelse för denna del, t.ex. den nya lagen (2005:130) om dödförklaring som ersätter 25 kap. behandlas här när det gäller preskriptionsreglerna i 16 kap.
I samband med uppdateringen har den efterträdande författaren gjort en modernisering och översyn av verket som helhet. Genomgående har kapitelinledningar, exempel och rättsfallsreferat bearbetats. Kapitel 3 om makes arvsrätt har skrivits om helt medan andra har förändrats i större eller mindre utsträckning (kap. 6-7, 11-12, 15-16). Göran Lind har en gedigen akademisk grund men också stor erfarenhet av vidareutbildning av jurister och andra som har upprag som bodelningsförrättare, skiftesmän och boutrdningsmän. Han är därför väl lämpad att ge både handläggare och domare klara och pedagogiska redogörelser för rättstillämpningen på området.

Göran Lind är jur. dr. och docent i civilrätt vid Uppsala universitet.