Avtalslagen 90 år : Aktuell nordisk rättspraxis

Avtalslagen 90 år : Aktuell nordisk rättspraxis
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor500
Vikt0
Utgiven2005-11-02
ISBN 9789139011439
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Avtalslagen, som i Sverige antogs 1915, och som alltså nu firar 90 år, har i stort sett samma innehåll och ålder i alla de nordiska länderna. Att lagen överlevt så länge beror på att den flexibelt kunnat anpassas till det ekonomiska livets utveckling, dels genom att den kompletterats med en ny generalklausul, vilket i Sverige skedde 1976, dels genom att domstolarna i sin dömande verksamhet klargjort hur lagen skall tillämpas och tolkas i oklara fall. I denna bok analyserar nordiska jurister avtalslagen och avtalsrätten utifrån viktiga rättsfall från domstolar och skiljenämnder i de olika nordiska länderna. Härigenom innebär den ett tillskott till klarläggandet av dagens nordiska avtalsrätt och ger därmed också vägledning för hur avtalsrättsliga frågor kan komma att avgöras i framtiden. Boken har intresse för alla som praktiskt och teoretiskt arbetar med avtal rörande ekonomiska uppgörelser och som därför vill följa med i avtalsrättens utveckling.