Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet : En kommentar

Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet : En kommentar
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor490
Vikt0
Utgiven2005-04-08
ISBN 9789139009924
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Lagen om marknadsmissbruk har central betydelse för normbildningen på de
finansiella marknaderna. Det är genom insiderförbudet och förbudet mot
otillbörlig marknadspåverkan som yttergränserna i princip anges för
informationsanvändningen på dessa marknader. Eftersom det inte sällan är
förenat med betydande svårigheter att fastställa hur gränsen mellan det
tillåtna och förbjudna skall dras vid handel på de finansiella marknaderna
kommenteras lagen utförligt och den bakomliggande rättsutvecklingen och
samtliga rättsliga avgörande analyseras ingående. Lagen om
anmälningsskyldighet har även den stor praktisk betydelse och kommenteras
därför också utförligt.