Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid : Kunskap, strategier och fö

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid : Kunskap, strategier och fö
Författare
Förlag Natur & Kultur Akademisk
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor200
Vikt0
Utgiven2021-10-25
ISBN 9789127822122

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare.


I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som återfinns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna råd för verksamheten. Diskussionen relaterar till begrepp som är viktiga i sammanhanget: inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa.


Boken vänder sig till verksamma och studerande inom studie- och yrkesvägledning, samt till alla som har en vägledande funktion i sitt yrke.