PULS SO åk 6 Grundbok Digitalbok

PULS SO åk 6 Grundbok Digitalbok
Serie PULS
Författare
Förlag Natur & Kultur Digital
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Antal sidor232
Vikt0
Utgiven2022-08-12
SABO
ISBN 9789127461338

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. 

Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

<a title="PULS och det centrala inneh&aring;llet" href="/link/734acda0b4394edab89341ed4b0f596b.aspx" target="_blank" rel="noopener">PULS och det centrala inneh&aring;llet.</a>

<h2>S&aring; h&auml;r arbetar du med PULS SO</h2>

PULS SO ger l&auml;raren m&ouml;jlighet att arbeta med en metodisk arbetsg&aring;ng.

<h3>Introducera ett nytt kapitel och det centrala inneh&aring;llet.</h3>

Innan ett nytt kapitel introduceras tar l&auml;raren reda p&aring; elevernas f&ouml;rkunskaper, underlag finns i l&auml;rarhandledningen. Samtalsbilden fr&aring;n grundbokens startuppslag finns &auml;ven p&aring; l&auml;rarwebben f&ouml;r visning p&aring; storsk&auml;rm, och i l&auml;rarhandledningen finns diskussionsfr&aring;gor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas f&ouml;rf&ouml;rst&aring;else och ge dem motivation och inspiration inf&ouml;r arbetsomr&aring;det.

<h3>Lektion f&ouml;r lektion</h3>

Med l&auml;rarhandledningen erbjuds l&auml;raren en metodisk g&aring;ng att f&ouml;lja vid genomg&aring;ngar av s&aring;v&auml;l faktainneh&aring;ll som den gemensamma l&auml;sningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillh&ouml;rande sida i arbetsboken. Elevens webb&ouml;vningar bef&auml;ster ord och begrepp. Lektionen avslutas med &rdquo;pulskollen&rdquo;, en uppmaning eller fr&aring;ga som eleven svarar p&aring; och som st&auml;mmer av klassens l&auml;rande.

<h3>&rdquo;Duggor&rdquo; och f&ouml;rdjupande bed&ouml;mning</h3>

Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfr&aring;gor som ger l&auml;raren en &ouml;versikt &ouml;ver varje elevs inh&auml;mtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med f&ouml;rdjupande fr&aring;gor d&auml;r eleverna ges m&ouml;jlighet att visa olika niv&aring;er av f&ouml;rst&aring;else.

<h2>Till varje &aring;rskurs i PULS SO finns:</h2>

* Grundbok
* Arbetsbok, webb&ouml;vningar ing&aring;r
* L&auml;rarhandledning, l&auml;rarwebb (12 m&aring;n) ing&aring;r
* L&auml;rarwebb (12 m&aring;n), f&ouml;rnyelse av abonnemang n&auml;r f&ouml;rsta &aring;ret g&aring;tt

<h3>Grundbok</h3>

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar f&ouml;rkunskaper och v&auml;cker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och l&ouml;pande f&ouml;rklaringar av begrepp, vilket underl&auml;ttar l&auml;sf&ouml;rst&aring;elsen. Foton och illustrationer konkretiserar inneh&aring;llet i texten.

P&aring; f&ouml;rdjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi, reportage och information om historiska k&auml;llor.

<h3>Grundbok Digital</h3>

Grundboken finns i digital version i en plattform med smarta funktioner f&ouml;r ett tillg&auml;ngligt l&auml;rande. Inneh&aring;llet omges av ett gr&auml;nssnitt och digitala funktioner som underl&auml;ttar s&aring;v&auml;l l&auml;sning som inl&auml;rning, till exempel uppl&auml;st ljud. <a class="fui-Link ___1qmgydl f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh ftqa4ok f2hkw1w fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1h8hb77 f1x7u7e9 f10aw75t fsle3fq" title="https://www.nok.se/digitala-laromedel/prova-gratis/" href="/link/c1836a8f503c45d08589feac3be7ae8d.aspx" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="L&auml;nk Prova kostnadsfritt i 30 dagar.">Prova kostnadsfritt i 30 dagar.</a>

<h3>Arbetsbok med webb&ouml;vningar</h3>

Arbetsboken inneh&aring;ller varierade uppgifter med tydlig progression. Eleven f&aring;r tr&auml;na ord och begrepp, bef&auml;sta faktakunskaper och utmanas till vidare t&auml;nkande. Till arbetsboken h&ouml;r sj&auml;lvr&auml;ttande webb&ouml;vningar d&auml;r eleven bef&auml;ster ord och begrepp.&nbsp;Facit till arbetsbokens uppgifter finns p&aring; l&auml;rarwebben.

<h3>L&auml;rarhandledning med l&auml;rarwebb</h3>

Undervisningen med PULS utg&aring;r fr&aring;n l&auml;rarhandledningen. H&auml;r finns tydlig v&auml;gledning f&ouml;r hur du kan ta reda p&aring; elevernas f&ouml;rkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas t&auml;nkande, arbeta spr&aring;k- och kunskapsutvecklande samt f&ouml;lja upp arbetet. L&auml;rarhandledningen st&ouml;ttar l&auml;raren lektion f&ouml;r lektion &ndash; hela v&auml;gen fram till bed&ouml;mning.

P&aring; den tillh&ouml;rande l&auml;rarwebben finns material f&ouml;r digital visning, facit till arbetsbokens uppgifter, f&ouml;rslag p&aring; l&auml;rm&aring;l f&ouml;r varje avsnitt samt duggor och f&ouml;rdjupande uppgifter som st&ouml;d f&ouml;r bed&ouml;mning av elevernas kunskaper. Vid k&ouml;p av l&auml;rarhandledningen ing&aring;r ett &aring;rs licens till l&auml;rarwebben. Efter 12 m&aring;nader kan du f&ouml;rnya ditt abonnemang och k&ouml;pa webben separat.

<h3>PULS-kampen</h3>

I vilken klimatzon ligger den st&ouml;rsta delen av Sveriges landyta? Vilken metall &auml;r en blandning av koppar och tenn? I vilka tv&aring; l&auml;nder lever de flesta hinduer idag? Vad kallas de material som inte &auml;r bra p&aring; att leda elektricitet?

I spelet PULS-kampen f&aring;r eleverna ta pulsen p&aring; sina kunskaper i SO och NO. Varje kortlek inneh&aring;ller 364 allm&auml;nbildande faktafr&aring;gor h&auml;mtade fr&aring;n PULS &aring;k 6.

Spelplan laddas ner kostnadsfritt fr&aring;n <a href="/link/e2508a8e102d47bfbd48a297bfccfa7b.aspx">nok.se/puls/materialbank</a> men spelen kan ocks&aring; spelas utan spelplan.

<h2>Inneh&aring;ll</h2>

PULS SO &aring;rskursb&ouml;cker inneh&aring;ller ca tio kapitel/&aring;rskurs f&ouml;rdelade mellan &auml;mnena samh&auml;llskunskap, geografi, religionskunskap och historia.

<h3>PULS SO &aring;k 4, inneh&aring;ll:</h3>

Leva tillsammans (RE)
Demokrati (SH)
F&ouml;renta Nationerna, FN (SH)
Kartor beskriver v&auml;rlden (GE)
Vi bor i Sverige (GE)
Sveriges naturresurser (GE)
Vikingatiden (HI)
Vad &auml;r religion? (RE)
Medeltiden (HI)

<h3>PULS SO &aring;k 5:</h3>

Grupper och roller (SH)
Arbete och pengar (SH)
Jordytan f&ouml;r&auml;ndras (GE)
Europa (GE)
Judendom, kristendom och islam (RE)
Nationella minoriteter (SH)
Vasatiden (HI)
Stormaktstiden (HI)

<h3>PULS SO &aring;k 6:</h3>

Lagar och regler (SH)
Hur Sverige styrs (SH)
Medier (SH)
Klimat- och vegetationszoner (GE)
V&auml;rldsdelarna (GE)
H&aring;llbar utveckling (GE)
Hinduism och buddhism (RE)
Frihetstiden och gustavianska tiden (HI)
1800-talet (HI)
Religionen i samh&auml;llet (RE)
Etik och livsfr&aring;gor (RE)
Klimatkunskap (GE, HI, SH, RE)