Echo 5 Short Stories Digitalbok ljud

Echo 5 Short Stories Digitalbok ljud
Serie Echo
Författare
Förlag Natur & Kultur
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Antal sidor152
Vikt4 gr
Utgiven2013-06-13
ISBN 9789127427341
NYHET! Echo
- Main Issues ger dig fakta och Short Stories ger dig fiktion Äntligen finns det ett heltäckande läromedel i engelska som kombinerar genrepedagogik med skönlitteratur, globala perspektiv och modern teknik. Vi har väntat in reaktionerna på GY 2011 och skapat Echo 5 för de studieförberedande programmen, som ger dig inspiration att bygga din kurs helt i linje med ämnesplanen för Engelska 5.  Main Issues    Main Issues Utvecklar kunskaper om både genrer och omvärldsförhållanden Texter och uppgifter är tydligt kopplade till GY 2011 Metodisk färdighetsträning - läs, analysera, producera själv Utförligt "resursavsnitt" Fördjupad språkträning, hörövningar, ljudfiler och facit  på webben- ingår i priset   Main Issues presenterar tio angelägna ämnesområden, t.ex. Global Tourism, Bullying, Love & Sexuality, Prejudice och Hopes for the Future. Fokus ligger på samhällsliv, värderingar och livsvillkor på global och personlig nivå, i enlighet med Gy 2011. I inledningen till varje tema hittar du det centrala innehållet, vilket gör det lätt att välja och stämma av mot ämnesmålen. Varje text i Main Issues tillhör en tydlig texttyp: insändare, populärvetenskaplig artikel, broschyr, intervju, personligt brev etc. Dina elever får därmed en värdefull provkarta över olika genrer. Texterna speglar flera engelsktalande länder och sammanhang. Autentisk hörförståelseträning på respektive tema finns som videoklipp i den digitala lärarboken. Efter texterna ligger avsnitten Write about it och Speak about it: En aktivitetsbank för bl.a. ordförråd, språkliga strategier och examination med fokus på genrer. Den texttyp som eleverna läst blir en naturlig modell för den egna produktionen. I avsnittet Resources finns riktlinjer för text- och taltyper samt information om källkritik och textbearbetning. Grammar innehåller 20 vanliga problemområden och exempel från texterna. Fördjupad grammatik- och ordförrådsträning får du på köpet på webben. Short Stories Short Stories Autentiska, avslutade noveller Berättelser om unga människor från olika engelsktalande länder Naturlig koppling till motsvarande tema i Main Issues Enklare och svårare texter för Engelska 5 Språk- och analysträning enligt GY 2011 Fördjupad språkträning, hörövningar, ljudfiler och facit på webben - ingår i priset     Short Stories är en novellsamling med tio noga utvalda texter, t. ex. The Ravine, The Great Satan, Zelda och Am I Blue? Vi har plockat ut de 10 bästa novellerna med uppgifter från läromedlet Upside Down A, av samma författare. Övrigt material är nyskrivet. Till novellerna finns uppgifter som rör strategier, innehåll och form samt enkla litterära begrepp, helt enligt GY 2011. Varje novell har en naturlig, tematisk koppling till ett kapitel i Main Issues. På så vis kan du bygga teman med böckerna och arbeta mer kontinuerligt med skönlitteratur i Engelska 5. Självklart kan novellerna också läsas fristående. Autentisk hörförståelseträning på respektive novelltema finns som videoklipp i den digitala lärarboken.   Digital Teacher´s Book Det digitala lärarstödet innehåller hela Main Issues och Short Stories, samt alla ljudfiler, kopieringsunderlag, facit och metodiska tips. Ett smidigt "hands on"-material som underlättar din  undervisning, enkelt att projicera på väggen i klassrummet vid genomgångar! Här finns verklighetsnära hörförståelseträning i form av videoklipp: helt autentiska diskussioner och intervjuer med ungdomar från sex länder. Diskussionerna har en naturlig koppling till varsitt tema i Main Issues och motsvarande novell i Short Stories. Det digitala lärarstödet säljs som abonnemang.   Web Material Tillgång till webmaterial ingår för dem som använder Echo. Där finns interaktiv ordförråds- och grammatikträning, läsförstålse och facit till böckernas uppgifter. Där hittar du också texterna till Main Issues och Short Stories inlästa med olika engelska accenter. Digital Student´s Book Main Issues och Short Stories finns också som digitalböcker. Alla texter och uppgifter är inlästa med naturligt tal och naturligtvis finns anteckningsfunktion, sparfunktion och möjlighet till större text för elever som behöver. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Digitala elevböcker säljs som abonnemang.