Spotlight 7-9 Workbook 8 Digitalbok ljud

Spotlight 7-9 Workbook 8 Digitalbok ljud
Författare
Förlag Natur & Kultur
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2012-08-27
ISBN 9789127426955

Letar du efter ett nytt läromedel i engelska? Med Spotlight får du ett lättarbetat läromedel som garanterat attraherar dina elever; här finns moderna texter med ord som de själva använder och hör på TV och i filmer. Här finns något för alla!

Spotlight 7-9

Så här fungerar Spotlight:

När du bläddrar i boken ser du att varje kapitel innehåller två bastexter samt fyra valbara texter.

Glosorna ligger på samma sida som texterna för att underlätta förståelsen.

I Workbook inleds varje avsnitt av planeringssidor. Övningarna ansluter direkt till texterna de omarkerade övningarna utgör basen medan de stjärnmarkerade är något svårare.

Du hittar musik, hör- och läsförståelseuppgifter i varje kapitel.

Grammatiken är fristående och ligger separat. I Lärarhandledningen finns bl.a. test till varje kapitel.

TextbookTextbook är indelad i tematiska units. Varje unit inleds med intropages och två bastexter, tänkta för alla elever. Därefter följer fyra valbara texter Cool Reads de är av olika längd och svårighetsgrad och tar upp olika aspekter av kapitlets tema. Uppdelningen i bastexter samt valbara Cool Reads gör att Spotlight passar både i grupper där eleverna själva är delaktiga i planeringen och i grupper där läraren i större utsträckning leder arbetet. Realiaavsnitten i åk 7 behandlar Sweden, Great Britain och USA. I åk 8 handlar det om Canada, New York och Asia. I åk 9 behandlas South Africa och Ireland.

I åk 8 fi nns dessutom ett avsnitt om hur man skriver en sammanfattning, en recension, brev och mejl samt hur man gör en muntlig presentation. Spotlight 46 hittar du i FK6 katalogen eller på www.nok.se/laromedel.

WorkbookTill varje kapitel finns övningar av olika slag och svårighetsgrad. Övningar markerade med stjärnor är något svårare. Alla elever kan arbeta med de omarkerade övningarna, medan de elever som kommit längre snabbt kan gå vidare. Planeringssidorna, som inleder varje avsnitt, hjälper elever och lärare att strukturera och planera arbetet. Say it- övningarna försätter elever i situationer som de skulle kunna hamna i när de kommer till ett engelsktalande land. I dessa övningar tränas korta vardagliga situationer.

Till Cool Reads finns övningar av olika svårighetsgrad, men det finns alltid ett antal lätta innehållsfrågor för att flertalet elever ska kunna lyssna på eller läsa en Cool Reads-text.

Musiken, d.v.s. låttexterna anknyter till kapitlets tema och finns som lucktexter tänkta att fyllas i under avlyssning. I handledningen finns fakta om artisterna.

I varje kapitel finns också en hör- och en läsförståelseuppgift. Grammatiken i Spotlight är fristående, d.v.s. den är inte kopplad till de olika texterna och ligger sist i Workbook.

FacitFacit innehåller svar till de flesta övningarna i Workbook.

DigitalböckerSpotlight Textbok och Övningsbok för åk 7-9 kommer också som digitala böcker. De funktioner som ingår är att du får all text uppläst (obs! ej talsyntes) dessutom ingår zoom, sökning av innehåll, att kunna bokmärka och anteckna.

LärarhandledningenLärarhandledningen innehåller bl.a. grundtankarna i Spotlight samt kommentarer och pedagogiska tips till varje kapitel, kopieringsunderlag med övningar av olika slag, material för utvärdering samt hörmanus till samtliga hörövningar. Här finns också test till varje kapitel.

Cd-skivorSamtliga texter och hörövningar är inspelade i England. Sångerna är original-inspelningar. Materialet säljs i en cd-box per årskurs.

Till varje årskurs finns också en elevcd (mp3) att köpa. Dessa innehåller inte några sånger.

WebbövningarI lättnavigerade och tydliga webbövningar får eleverna möjlighet att öva på ord och grammatik om och om igen. De kan sedan testa sina kunskaper genom att göra övningarna som test.