Lärare Lär Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket : Print on demand

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I <em>Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket </em>uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.


Boken ingår i <strong>Lärare Lär-serien </strong>som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.


Ett stort antal elever lämnar skolan utan tillräcklig läs- och skrivförmåga. I denna bok får läsaren en god uppfattning om den världsomspännande och aktuella forskning som finns och ges även goda möjligheter att tillämpa den i sitt arbete.


I boken 18 kapitel uppmärksammas pedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som ingår i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.


<em>Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.</em>

<em></em>