Is i magen : om ekonomins kolonisering av vardagen

Is i magen : om ekonomins kolonisering av vardagen
Författare
Förlag Natur & Kultur
GenreEkonomi
FormatKartonnage
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2001-09-04
SABQ:oa
ISBN 9789127085534
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Ekonomi talas det allt mer om i massmedia och i svenska hem. Dagligen konfronteras vi med reportage och diskussioner om börskurser, företagsaffärer och "den nya ekonomin". Tidningar som Dagens Industri och Veckans Affärer läses som aldrig förr. Och de stora dagstidningarna satsar stort på sina näringslivsbilagor. Hur har det blivit så?

För tjugo år sedan var ekonomi ett tämligen ointressant område för gemene man. Ekonomiska nyheter hade en ganska undanskymd plats i media. Affärer på börsen var reserverade för en liten skara finanskapitalister. Det kollektiva bygget av välfärdssamhället gick före alla frågor om privatekonomi.

Idag är vi i princip alla kapitalister. Sex miljoner svenskar uppges vara aktieägare. Förändringen har varit genomgripande på både det samhälleliga och det kulturella planet. Det är denna ideologiska vindkantring som Mats Lindqvist här granskar. I sin studie har han undersökt hur "talet om det ekonomiska" har förändrats i TV:s nyhetssändningar från 1968, 1978, 1988 och 1997/nutid. En rad centrala händelser och politisk/ekonomiska frågor passerar revy. Här möter t ex talet om "alternativ produktion" i strukturrationaliseringarnas 70-tal, varvskrisen, löntagarfondsdebatten och "klipparnas" framfart på 80-talet., Nordbanken/Merita-affären, det nya premiepensionssystemet och privatiseringen av äldreomsorgen under 90-talet.

Studien baseras på en granskning av fyra utvalda veckor, en från respektive årtal, i Rapport och Aktuellt. Detta kompletteras med intervjuer med ekonomijournalister, aktieanalytiker, börsmäklare m fl. Vidare granskar Mats Lindqvist dagsaktuella TV-program som t ex Summerat och även programmen Skytte respektive Ekdal när det gällt samtal med kända företrädare för svenskt näringsliv.


Mats Lindqvist (f 1953) är professor i etnologi vid Södertörns högskola. Han disputerade 1987 vid Lunds universitet på avhandlingen Klasskamrater, som handlar om den svenska arbetarklassens formering kring förra sekelskiftet. Han tillhörde under många år det forskarlag som initierades av etnologiprofessorerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren. Han har tidigare utgivit Herrar i näringslivet, Om kapitalistisk kultur och mentalitet (1996) samt medverkat i antologierna Modärna tider (1985) och Svenska vanor och ovanor (1991).