Tidskriften Mana 1(2016) Konsumtion

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den banbrytande antirasistiska teoretikern Paul Gilroy intervjuas i detta nummer av MANA och säger ”ju mer du skriver om ras, desto mindre seriös uppfattas du”.  Vi fortsätter vara oseriösa, och tar oss i detta nummer an temat konsumtion: ett ämne som kan verka banalt, men som är allvarligt. Den antirasistiska teoretikern Stuart Hall menade att konsumtion ofta beskrivs som något trivialt för att det är vardagligt. Samtidigt har konsumtionen – och kampen om den – varit central i den antirasistiska kampen. I detta nummer av MANA skriver Håkan Thörn om den antirasistiska rörelsens relation till konsumtion. Francisco Contreras berättar om hur västvärldens ökade konsumtion av kött inneburit en ökad produktion av sojabönor i Latinamerika med konsekvenser för människor och natur. Tobias Hübinette beskriver hur rasism mot asiater fortfarande kan vara legitim i Sverige. Maria Eriksson diskuterar konsumtionen av rasistiskt våld. Hon tar upp hur böckerna som beskriver Breviks massaker på Utøya ofta tiger om det rasistiska inslaget i våldet, men väljer att beskriva våldet i sig mycket ingående. Tystnaden kring rasism finns också i relation till erfarenheter av rasism som konsument. Att vara konsument kan vara en position med makt, men också en med sårbarhet. Rukiya Ismail skriver om sina erfarenheter av rasism när hon handlar och de olika strategier hon utvecklat för att de anställda inte ska behandla henne som en tjuv.