fbpx

Kyrkogården : en Noas ark

Kyrkogården : en Noas ark
Författare
Förlag Naturcentrum
GenreBiologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor56
Vikt113 gr
Utgiven2007-09-01
SABIcu-c
ISBN 9789185221110
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Kyrkogårdar har ofta en rik flora och fauna. De har inte utsatts för samma utarmning som det omgivande jord- och skogsbrukslandskapet. Kyrkogårdens gamla träd, gräsmarker och stenmurar hyser ofta växter och djur, som har varit människans följeslagare under årtusenden. I dagens rationellt skötta landskap har många av dessa arter svårt att överleva. Äldre kyrkogårdar kan på detta sätt fungera som en Noas ark, en skyddad plats för hotade arter som behöver särskild omsorg för att överleva. Faunan och floran speglar en svunnen tid och utgör, tillsammans med själva kyrkobyggnaden ett kulturhistoriskt minnesmärke av omistligt värde. Den här boken ger unika kunskaper om kyrkogården som historisk och biologisk miljö. Vi får lära oss hur den utvecklats och vilka växter och djur som finns här. Inte minst ger den praktiska uppslag till hur man med enkla medel kan bevara och utveckla skönhet och biologisk mångfald med pietet för kultur och tradition. För nutida kyrkogårdsmiljöer, där man vill nyskapa en rikare flora och fauna finns också en rad goda tips.
Stäng meny